Osalesime Elering AS-i alajaamade hoolduse raamhankel ja olime edukad Ida käidupiirkonnas ehk samas piirkonnas, mida ka varem teenidasime. Hoolduslepingu objekt on varasemaga laienenud, mis eeldas meilt uute partnerite leidmist.

Lõpetasime tähtaegselt UPM Kymmene Otepää AS-i rekonstrueerimisel kaheaastase mahuka elektritööde lepingu.

Lõpetasime Siemens OY Eesti filiaaali alltöövõtjana  Puhja 110/15/6 kV Elektrilevi osa rekonstrueerimise.