Klientidena määratleme

  • Elektrivõrkude omanikke

  • Valgustusvõrkude omanikke

  • Tööstusettevõtteid

  • Ehitusettevõtteid

Koostööparnerid

OÜ-l Newin on krediidilepingud kõigi eestis tegutsevate elektikaupade hulgimüügifrimadega ja meie tegevuseks vajalikke teenuseid osutavate ettevõtetega.