Klientidena määratleme

  • Elektrivõrkude omanikke

  • Valgustusvõrkude omanikke

  • Tööstusettevõtteid

  • Ehitusettevõtteid

Nimetame suurimad:

Elering AS, Siemens OY Eesti filiaal, ABB Eesti, Merko Infra AS, UPM Kymmene Otepää filiaal, Estonian Plywood AS, Vegotar Tööstusautomaatika OÜ.

Koostööparnerid

OÜ-l Newin on krediidilepingud kõigi eestis tegutsevate elektikaupade hulgimüügifrimadega ja meie tegevuseks vajalikke teenuseid osutavate ettevõtetega.