OÜ Newin on 2007.aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev elektritööde ettevõte keskusega Tartus. Osakonnad asuvad veel Valgas ja Jõhvis.

Ettevõttes on kasutusel integreeritud juhtimisüsteem – omame ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 sertifikaate.

Meie finantsolukorda ja makseharjumusi iseloomustavad Krediidiinfo krediidireitingutega kaasnevad Eduka ettevõtte märgid.


Kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted

 • Järgime ettevõtte juhtimises, planeerimises ja igapäevases tegevuses
  standardeid ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015
 • Talletame klientide tagasiside; peame arvestust reklamatsioonide,
  mittevastavuste, garantiitööde üle; analüüsi alusel võtame ette korrigeerivaid
  meetmeid ning kontrollime nende täitmist ning mõju
 • Jälgime pidevalt õiguslike nõuete muutusi ja kohandame vastavalt
  ettevõtte juhtimissüsteemi
 • Tagame töötajatele vajalikud täiendkoolitused
 • Materjale ja alltöövõtte hangime ainult eelnevalt kvalfitseerunud
  ettevõtetelt
 • Varustame töötajad standarditele vastavate isikukaitsevahenditega
 • Töötame ressursisäästlikut.