OÜ Newin on 2007.aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev elektritööde ettevõte keskusega Tartus. Osakonnad asuvad veel Valgas ja Jõhvis.

Ettevõttes on kasutusel integreeritud juhtimisüsteem – omame ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 sertifikaate.

Meie finantsolukorda ja makseharjumusi iseloomustavad Krediidiinfo krediidireitingutega kaasnevad Eduka ettevõtte märgid.


Kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted

  • Järgime ettevõtte juhtimises, planeerimises ja igapäevases tegevuses standardeid ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015.
  • Talletame klientide tagasiside; peame arvestust reklamatsioonide, mittevastavuste, garantiitööde üle; analüüsi alusel võtame korrigeerivaid meetmed ning kontrollime nende täitmist ning mõju.
  • Järgime järjepidevalt ettevõtte tegevusest reguleerivaid õiguslike nõuded.
  • Parendame järjepidevalt ettevõtte juhtimissüsteemi efektiivsust ning keskkonnaalast tulemuslikkust.
  • Kaitseme keskkonda sh arvestame tegevuste mõjuga ümbritsevale keskkonnale, töötame järjepidevalt keskkonna saastamise vältimise nimel.
  • Tagame töötajatele asjakohased täiendkoolitused.
  • Materjale ja alltöövõtte hangime eelnevalt kvalifitseerunud ettevõtetelt.
  • Varustame töötajad nõuetele vastavate isikukaitsevahenditega.
  • Töötame ressursisäästlikult.