Meie teeninduspiirkonnas (vt pilti allpool) on 83 Eleringi alajaama, sh 7 330 kV alajaama ja 76 110 kV alajaama.

Alajaamade hooldus hõlmab alajaamade primaar- ja sekundaarseadmete perioodilist hooldust, remonti ja rikete kõrvaldamist. Meil on olemas tehnoloogia ja väljaõpe fluoritud gaasiga täidetud elektriseadmete hooldamiseks, sama ka õlitäitega seadmete hooldamiseks. Eraldi nimetame veel 110 -330 kV jõutrafode hooldust ja laiendatud hooldust, mis sisaldab tafode abiseadmete ning komponentide vahetamist.

Hooldusele lisanduvad veel lülitamistoimingud Eleringi juhtimiskeskuse korraldusel ja juhtimisel koos valmisolekuga 24/7.

Lisaks elektriseadmete hooldusele hoiame korras alajaamade juhtimishooned ja territooriumid.