Roela 110/35/15 kV alajaama rekonstrueerimine

Väike-Maarja 110/35/15 kV alajaama rekonstrueerimine

Abja 110/15 kV alajaama rekonstrueerimine

Ranna 110/10/6 kV alajaama rekonstrueerimine

Edukalt osalemine Eleringi AS alajaamade hoolduse hankel. Lepingu pikkuseks 5+2 aastat.