Rõngu 110/15 kV alajaama rekonstrueerimine

Tsirguliina 330/110/10 kV alajaama rekonstrueerimine

Ranna 110/10/6 kV alajaama rekonstrueerimine