Osalesime edukalt Elering AS-i jõutrafode remondi hankel. Sõmitud lepingu täitsime tähtajaks ja vastavalt.

Investeerisime alajaamade territooriumite hooldustehnikasse. Saavutasime olulise alltöövõtu vähenemise ja  kvaliteedi paranemise.