Edukas osalemine Elering AS-i alajaamade hoolduse hankel.

6.12.2011.a  Elering AS-ga Ida käidupiirkonna alajaamade hoolduslepingu sõlmimine peroodiks kuni  31.12.2014 a,  kaheaastase pikendamise võimalusega.

Ettevõttele juhtimissüsteemi auditeerimine standardite ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 alusel. Tulemus – juhtimissüsteem tunnistati vastavaks auditeerimise aluseks olnud standarditele ja väljastati vastavad sertifikaadid.

Ostsime trafoõlide degaseerimise ja regenereerimise seadme. Eesmärkideks ettevõtte edasine arendamine valitud tegevusalal, konkurentsivõime tõstmine  ja tegevuse keskkonnasäästlikus.